Fortr Logo

Good things for Life
Corporate Homepage Contact Us
English English Türkçe Türkçe
 
 
 
 
 
 
 
 Real Estate > Real Estate Glossary > MÜCAVİR ALAN Nedir?  
 
 

MÜCAVİR ALAN Nedir?

 
 
 
İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Mücavir alan sınırları belediye meclisi veya il idare kurulu kararı ile belirlenir ve bakanlıkça onaylanır. Mücavir alanın belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Bu alan köyleri de ihtiva edebilir...
 
     
 
 

 
 
     
     
     
 

emlak sözlüğü

 
 
 
CEPHE Bir binanın, dairenin yüzlerinden her biri, özellikle & ..
MUSALEH Vasiyet alacaklısı demektir. Bkz.
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma, birleşti ..
KANUNİ ŞUFA Kanunun öngördüğü şufa hakkıdır. Bir taşınmaz mala ..
ŞERH Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya ..
MUKATA Vakıf arazi üzerindeki bina, ağaç ve benzeri muhdesat karş ..
KÂGİR Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. ..
OTURMA HAKKI Sükra hakkı. ..
DEVLETİN SORUMLULUGU Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasından ka ..
İMAR-İHYA Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında buluna ..
 
     
   
 
 
 

Copyright © 2007-2010 FORTR. Gösterilen marka ve logo, FORTR Teknoloji Emlak Ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları FORTR Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.